Látogatóban a gödöllői Damjanich János Általános Iskolában

2010. február 26-án, tantestületünk Gödöllőre látogatott. Az egész délelőttös program nyitányaként az iskola igazgatója Szűcs Józsefné és könyvtárosa Kolozsváriné Kottán Eleonóra szíves vendéglátóként a könyvtárban ízes pogácsával, friss hájas süteménnyel, gyümölcsteával kínált bennünket. Az igazgatónő röviden bemutatta az iskola múltját és jelenét,társadalmi környezetét, a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek tanításában bejárt utat és eredményeket. Tíz órától két testnevelés órát nézhettünk meg (Keresztesi István testnevelő-vívó sportmester - 6. évfolyam labdagyakorlatok, szabálytanulás, Kohler Ákos testnevelő tanár-sportakrobatika szakedző-gyógytestnevelő tanár 7. évfolyam küzdősport) Az új tornaterem, a hozzá kapcsolódó öltözők - láttán bizony sajgott a szívünk. Az iskola éppen ezekben az években bővül, új tantermek, folyosók, udvarok várják az idejáró diákokat.

( A képek a Damjanich Ált. Isk. nyilvános galériájából valók)

A testnevelés órák után két csoportban, Kecskésné Horváth Katalin tanító, harmadik évfolyamos magyar és Horváthné Rúzsa Mária tanár, hatodik évfolyamos osztályfőnöki (multikulturális tartalommal) óráján lehettünk vendégek. Mindkét órán megjelentek kooperatív tanítás-tanulás elemei. Végül Mészáros Beáta dráma óráján vettünk részt, a másodikosokkal. A Damjanich János Általános Iskola helyi tantervébe építette be a kézműves oktatást, néptáncot és a drámát is. Az alsós évfolyamokon heti 1 óra a drámatanulás órakerete. Az iskola nevelőtestületéből verbuválódott Garabonciások színházi társulat, két éve egyesületté szerveződött kettős céllal: egyfelől színházi előadások létrehozása, másfelől színházi nevelési foglalkozások szervezése gyerekek, fiatalok és felnőttek számára. Az egyesület sikeres munkájának is köszönhető, hogy az iskolafelújítás keretében színházterem is épülhetett. Visszatérve a könyvtárba, a kollégákkal együtt értékelhettük a bemutatók tapasztalatait, illetve az IPR sikeres területeit. MINDENKI TEHETSÉGES VALAMIBEN - erősítette meg újra és újra az intézményvezető iskolájuk vezérlőelvét - a pedagógusok és a szülők közös feladata, ennek a megtalálása és a sikereken keresztül az egész személyiség fejlesztése. Búcsúzás előtt bepillanthattunk az iskola aulájában éppen akkor nyíló fotókiállításba.

Köszönjük a vendéglátóknak ezt a szép és értékes napot!

Benedekné Fekete Hajnalka