Kele Kristóf

A természet hangjai

Ó, madár füttyszó,
Jaj, de jó!
Dalol a fecske,
A rigó.
Ó, tücsök dala,
Az este kellemes hangja,
Az erdő már csak tudja,
Ez a természet hangja.
Ó, a tavak, folyók csendje,
Békák brekegése,
Szöcskék neszezése,
Ez a versem vége.